Giới thiệu công ty
   Quan hệ cổ đông
   Sản phẩm và Dịch vụ  
   Yêu cầu báo giá  
   Đảng - Đoàn thể  
   Câu lạc bộ hưu trí  
   Khách hàng  
   Tuyển dụng  
Chính sách chất lượng
Quan điểm kinh doanh
Liên kết Website
Đường sắt Việt Nam
Báo đường sắt
Bộ giao thông vận tải
Giá xây dựng
Chính sách chất lượng


CÔNG TY CỔ PHẨN
VIỄN THÔNG - TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT

 

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Công ty Cổ phần Viễn thông – Tín hiệu đường sắt phấn đấu trở thành một công ty mạnh trong lĩnh vực xây dựng công trình viễn thông, tín hiệu giao thông và điện.

2. Không ngừng cải tiến phương pháp quản lý, công nghệ và năng lực thiết bị, nâng cao trình độ cán bộ - công nhân viên, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình, thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng.

3. Duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng dựa trên nền tảng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008.

4. Giám đốc Công ty cam kết và yêu cầu toàn thể cán bộ - công nhân viên trong Công ty thấu hiểu chính sách chất lượng và thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vì uy tín và sự phát triển bền vững của Công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Object reference not set to an instance of an object.


Đầu trang
 
Công trình tiêu biểu
Đường ngang cảnh báo tự động Km10+400
Trụ sở Công ty
Lắp đặt thiết bị ĐKTT kiểu 6502
Hệ thống giám sát điện khí tập trung ga Dầu Giây
Lắp đặt thiết bị tín hiệu đèn màu
Lắp đặt thiết bị tín hiệu đèn màu
Lắp đặt ghi động cơ điện
Các tiện ích
Thời tiết

Giá vàng

Tỷ giá

Số lượt truy cập : 312949
Số người trực tuyến : 2